Myf - 30 Model Yetiştirme Kafesi

Kafeslerimizin yapısını oluşturmakta kullandığımız 1. sınıf galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgelidir. Kafeslerin yapısında ve bölmelerinde kullandığımız galvaniz, malzemenin küflenme ve paslanmasının önüne geçmek ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak içindir. Firmamız Ar – Ge mühendislerinin denemeleri sonucu en verimli galvaniz kullanım oranına ulaşmış ve ürünlerinde kullanma başlamıştır.  

Kafes Gözlerimiz

Göz ölçülerimiz, içerisinde bulunan civcivlere hareket alanı sağlamak ve refahını sağlamak için özel olarak dizayn edilmiştir.

Civcivlere erişimi kolayca sağlamak için ortada bulunan ve içeri doğru açılan kapaklar kullanılmıştır. Bu sayede hem iş gücünden ve hem de zamandan tasarruf edilmesi amaçlanmıştır.

Göz ölçülerimiz 1230 mm uzunluk x 650 mm genişliktedir.

  •  Göz yüksekliğimiz ise 600 mm’ dir.
  •  En alt kat taban teli ile zemin arasında bulunan mesafe 350mm’ dir.
  •  Kafes ayak bölümünde bulunan ayar civatası yardımıyla 60mm’lik yükseklik ayarı yapılabilir.
  •  Gözleri ayırmak için kullandığımız ara teller ışığın ve havanın sirkülasyonuna olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sulama Sistemi       

Sulama hattı vinç sistemi ile ayarlanabilen kafesimizde, civcivlerin suya kolayca erişmesini sağlayacak şekilde tasarlanan, Kafes Bölme Yan Saclarının Orta Kısmından Kafesi Boydan Boya Geçen “PVC” Borular Üzerine 2 adet sabit 2 adet 360° hareket edebilen toplam 4 Adet (Metal Nipel) nipel kullanılarak yapılmaktadır. Her nipelin altında bulunan çanaklar yardımı ile fazla suyun bandına ulaşması engellenir.

Yemleme Sistemi

Civcivler, olgunlaşana kadar hijyenik ve doğru bir şekilde beslenmesi ve yeme kolayca ulaşabilmesi gerekmektedir. Kafes gözlerimizde bulunan yemleme plakası sayesinde civcivler yeme kolayca erişebilirler.  Civciv kafeslerinde kullanmış olduğumuz yem arabalı sistem, yemin kafesin bütün gözlerine eşit, hızlı ve homojen olarak dağıtılmasına olanak sağlar. Bu sistem kafes başlıklarında bulunan kontrol switchleri vasıtasıyla kontrol edilir. Bu switchler bağlı bulundukları elektrik panosu tarafından kontrol edilir.

Gübre Tahliye Sistemi

Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan Polipropilen gübre bantı vasıtasıyla taşınır. Bu sevk işlemi motorlar ile gerçekleşir. Blok başlıklarında bulunan kauçuk toplar yardımıyla gübre tahliyesi gerçekleşir. Kat sonlarında bulunan sıyırıcılar ile bant yüzeyi temizlenir. Bu işlemler elektrik panosu tarafından gerçekleşir.