Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği gereklerini dikkate alarak, ürün kalitesini sürekli yükselterek üretim gerçekleştirmek

  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek

  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak

  • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak

  • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.

  • Müşteri memnuniyetini, hizmetlerimiz ve ürün kalitemiz ile sağlamak

  • Politikalarımız değişen yıllar boyunca şirket yönetim kurulumuz toplantılarında görüşülüp, değişen yerel ve küresel kanunlara ve müşteri beklentilerine göre gerçekçi bir şekilde güncellenmektedir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Önce ‘ insan ve insan sağlığı ‘ firmamızın prensibinden yola çıkarak iş kazalarını sıfıra indirmek için:

  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı

  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı

yukarıdaki taahhüdümüze uyacağımızı sizlere garanti ederiz.