İklimlendirme

MyFarm iklimlendirme sistemleri, kanatlı hayvan üretim tesislerinde daha verimli, yüksek performans ve iklim kontrolü için mükemmel bir çözümdür. Ekipmanlarımız sahada rafine edilmiştir ve tavukçuluk sektörünün aşırı ısınan veya kötü havalandırılan kümeslerinin neden olduğu kuş stresini azaltmada son derece etkili olduğu kanıtlanmıştır.

İklimlendirme sistemleri ; kümeslerin içerisinde bulunan boğuk ve kirli havayı, temiz ve ferah havaya dönüştürmek ve kümes içerisindeki sıcaklığı en uygun derecede tutmayı sağlamaktadır. İklimlendirme ekipmanlarımız PLC ekran vasıtasıyla tam otomasyon olarak kontrol edilebilen bu sistemlerimiz,  isteğe bağlı olarak manuel kullanımıda mevcuttur.

Kümesin içerisinde 4 farklı noktada bulunan ısı ölçerlerimiz sayesinde kümes içi sıcaklık ve nem miktarı ölçülüp, son teknoloji iklimlendirme sistemlerimiz vasıtasıyla kümesin her bir bölgesi eşit sıcaklıkta olacak şekilde ayarlanmaktadır.

Özellikler

Kümes kapasitesine göre, sayıları belirlenen ve yerleşimi yapılan fanların kademeli olarak çalıştırılmasını ve durmasını kontrol eder.

Kümes kapasitesine göre belirlenen ve yerleşimi yapılan soğutma petlerinin devreye girip çıkmasını kontrol eder.

Hava yönlendirme kapakları vasıtasıyla soğutma petlerinden kümese giren havanın, hayvan ile direkt temasını engelleyerek, tavukların sağlığı korunur ve homojen iklimlendirme sağlanır.

Sistem ile ilgili bir sorun oluştuğunda, elektrik kesilmesi ve kümes içindeki maksimum ve minimum sıcaklık değerlerine ulaşılması durumunda uyarı sistemi devreye girerek hem sesli hem de ışıklı uyarıda bulunur. ( GSM ile çağrı & sms gönderebilme özelliği opsiyonel otomasyon sistemimizde mevcuttur. )

Uyarı sisteminin devreye girmesine neden olan arızanın kaydı sistem tarafından tutulur ve sistemin ekranından okunabilir.

Sistem manuel olarak da kullanılabilir.